องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งช้าง
   
 

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง

No title
 
 
New Document

มุ่งพัฒนาบุคคลแห่งการเรียนรู้

คู่คุณธรรม จริยธรรม

ภูมิใจในความเป็นไทย

อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข

ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมนูหลัก

เมนูหลัก

  หน้าแรก
  ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
  อัตลักษณ์โรงเรียน
  โครงสร้างงาน 4 ฝ่าย

 

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

 

ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

 

สำหรับเจ้าหน้าที่
   
 

สื่อการเรียนรู้ต่าง ๆ

  กลุ่มสาระภาษาไทย
 

กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
  กลุ่มสาระสังคมศีกษา ศาสนา วัฒนธรรม

 

กลุ่มสาระสุขศีกษาและพลศึกษา

 

กลุ่มสาระศิลปะศึกษา

 

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
   
 

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

   แจ้งประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2557 โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 21 เม.ย. 57

   รับผลการเรียน โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 1 เม.ย. 57

   ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 22 มี.ค. 57

   ประกาศผลสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2556 โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 18 มี.ค. 57

   ตารางสอบภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556 โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 19 ก.พ. 57

   ประกาศผลสอบนานชาติ โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 5 ก.พ. 57

   ประกาศผลสอบนานชาติ โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 5 ก.พ. 57

   ประกาศผลสอบนานชาติ โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 5 ก.พ. 57

   ประกาศผลสอบนานชาติ โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 5 ก.พ. 57

   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2557 โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 23 ม.ค. 57

   ประกาศผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถด้านวิชาการ ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนสตรีศรีน่าน โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 23 ม.ค. 57

   ประกาศผลสอบทักษะทางวิชาการโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม โดย ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ เมื่อ 23 ม.ค. 57

  หน้า :  [1]  2  3  4  

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง ข่าวประกวดราคา-สอบราคาต่าง ๆ
  แนะนำผู้บริหาร

แนะนำผู้บริหารโรงเรียน

นางน้ำทิพย์  ทะศรีแก้ว

ผู้จัดการโรงเรียน

นายเจริญ  ทะศรีแก้ว

ผู้อำนวยการโรงเรียน

กิจกรรม

กิจกรรมต่าง ๆ โรงเรียน

 

 กิจกรรมทั้งหมด 

 

 

 พี่ป.6มอบของที่ระลึกให้กับโรงเรียน เมื่อ 12 มี.ค. 57

 

 Student Leader Elections เมื่อ 28 ก.พ. 57 

 

 Student Leader Elections เมื่อ 0 3 

Clip กิจกรรม

คลิปต่าง ๆ ของโรงเรียน

 

 Clip ทั้งหมด 

 

 

 รวมภาพกิจกรรม 2555 เมื่อ 4 มิ.ย. 56

 

 Clip กิจกรรมโรงเรียนอยู่วิทยา เมื่อ 8 พ.ค. 56

 

 Clip กิจกรรมโรงเรียนอยู่วิทยา เมื่อ 8 พ.ค. 56

ข่าวการศึกษา

ข่าวการศึกษา

 
 
ตัวนับ

โรงเรียนอนุบาลอยู่วิทยา  ตั้งอยู่เลขที่ 154/6  ถ.สุมนเทวราช  ต.ในเวียง  อ.เมือง  จ.น่าน  55000

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ โทร. 054-771394  แฟกซ์. 054-751571 หรือ E-mail : yoovidhya_school@hotmail.co.th

พัฒนาโดย นายมารุต  มหายศ (Freelance)  เบอร์โทรศัพท์ 087-7888150 หรือ E-mail : Nanstay@live.com